Grootvader met kleinzoon

Geplaatst in 1982 op het Gasthuishof, Katwijk aan Zee, symboliseert dit ontroerende beeld van grootvader en kleinzoon de kracht van familiebanden en de overdracht van wijsheid en liefde van generatie op generatie.