Biografie:

Gerard Brouwer (1951-2017) volgde vanaf 1969 zijn opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten 'Artibus' te Utrecht, waar hij les kreeg van Jan van Luijn. Na het voltooien van deze opleiding, in 1974, studeerde hij van 1975 tot 1979 aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam bij Piet Esser, Paul Grégoire en Theresia van de Pant.

Wie zijn diverse beelden of beeldengroepen ziet, ontdekt aan kleine details in vorm, inhoud en huid dat hij een ontvankelijk oog heeft voor mensen en dingen die langskomen in het leven. Rake en sobere beelden zijn het. En als wij hier spreken van indrukken, dan mag daarbij vermeld worden dat zijn beelden op een mooie manier een impressionistisch karakter hebben. Daaraan kan worden toegevoegd dat zij meestal een algemene geldigheid bezitten voor een situatie, een verhaal, een gebeurtenis of zomaar voor een menselijke handeling. Gegoten in prachtig brons, met een bijna schilderachtig patine.

In zijn kleinplastieken toont hij zich een gevoelige en betrokken observator van onverwachte menselijke handelingen. Ook hier is het spel van licht en donker en het gebruik van tegengestelde partijen, kenmerkend voor zijn manier van 'beeldhouwen'. In die eigen stijl vallen een zekere rust, genegenheid en toegankelijkheid op; zijn beelden zenden dat als het ware uit. Dit moet voort komen uit zijn houding ten opzichte van mensen, dieren en dingen. Ontvankelijk en mild, maar wel met een scherp oog voor trekken die typerend zijn voor het leven van alledag.

Het vrije werk laat uiteraard heel de Gerard Brouwer zien. Ofschoon, in de verschillende opdrachten die op verscheidene plekken van ons land het dagelijkse leven verlevendigen, is hij dichtbij zichzelf gebleven.

Naast de opdrachten die hij uitvoerde is zijn werk opgenomen in collecties van instellingen, musea, bedrijven en particulieren in binnen- en buitenland. In 1979 won hij de Willem F.C. Uriôt-kunstprijs, in 1991 en 2013 de D.F.E. Meerburgprijs.

In 2016 ontving hij de Erepenning van de Gemeente Katwijk voor 40 jaar onderscheidend beeldend kunstenaarschap.

Copyright © 2007 Gerard Brouwer. Alle rechten zijn voorbehouden. Ontwikkeld door PixelDeluxe